Aktualności

Z życia instytutów świeckich w Polsce

 
20 maja 2017 - 100-lecie VDB

W tym dniu Ochotniczki z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainyw łączności z Ochotniczkami na całym świecie, a szczególnie zebranymi w Turynie, świętowały swój jubileusz i dziękczynienie za tę formę życia konsekrowanego w świecie. Turyn, miejsce powstania Instytutu, stało się miejscem spotkania całej Rodziny Salezjańskiej na czele z Księdzem Generałem SDB, Matką Generalną FMA, całą światową Konsultą  i przedstawicielami Rodziny Salezjańskiej oraz licznie zebranymi Ochotniczkami ze wszystkich Regionów świata.
Nasze spotkanie miało miejsce w Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego w pobliżu Jasnej Góry. Zebranych gości, w imieniu wszystkich Ochotniczek Księdza Bosko, przywitała Odpowiedzialna Regionalna. Następnie w  imieniu Inspektorów i Wikariuszy SDB przemówił ks. Andrzej Wujek. Słowa łączności i życzeń w imieniu wszystkich Sióstr Salezjanek przekazały SS. Inspektorki z  Wrocławia- s. Anna Świątek i Warszawy - s. Lidia Strzelczyk oraz SS. Michalitki. Po tych wystąpieniach głos zabrał ks. Augustyn Dziędziel z Moskwy wyrażając radość ze spotkania i możliwości świętowania jubileuszu w Częstochowie.
Momentem kulminacyjnym naszych uroczystości była Msza św. na Jasnej Górze; przewodniczył jej ks. bp Józef Szamocki, delegat z ramienia Episkopatu Polski dla Instytutów Świeckich. Do koncelebry włączyli się: Inspektorzy z Warszawy ( ks. Andrzej Wujek) i Wrocławia (ks. Jarosław Pizoń);  wikariusze z Krakowa (ks. Adam Paszek), z Piły (ks. Adam Popławski), z Wrocławia (ks. Piotr Lorek) oraz współzałożyciel Instytutu w Polsce ks. Augustyn Dziędziel i licznie zebrani byli i obecni Asystenci Lokalni, na czele z asystentem regionalnym  ks. Robertem Wróblewskim.
Po Mszy św. wszyscy udali się na uroczysty obiad. Następnym punktem była rekonstrukcja historyczna wydarzeń sprzed 100 lat w formie spektaklu teatralnego przygotowanego przez byłe Odpowiedzialne Regionalne, pt. ?100 lat temu w Turynie?. Wszystkim uczestnikom spodobała się ta forma przybliżenia historycznego momentu powstania Instytutu z udziałem trzech pierwszych Pań i ks. Rinaldiego. Po krótkiej przerwie był czas  na adorację i wspólną modlitwę Liturgią Godzin.
Pogodny wieczór z piosenkami i konkursem nt. znajomości faktów związanych z powstaniem Instytutu oraz kompleta zakończyły ten pierwszy dzień pięknego jubileuszu.
W niedzielę Ochotniczki wraz z aktualnymi Asystentami pozostali na dalsze świętowanie.
W tym dniu swoją obecnością zaszczyciła nas Przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich P. Jolanta Szpilarewicz.
Uroczyste nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu było momentem nie tylko uwielbienia Pana, ale przede wszystkim dziękczynienia za dar życia, wiary, powołania, dar Instytutu i za każdą Ochotniczkę.
Msza św. pod przewodnictwem asystenta regionalnego ks. Roberta Wróblewskiego, z udziałem sześciu Asystentów Lokalnych, zakończyła nasze wspólne świętowanie i umocniła nas na dalszą drogę świeckiej konsekracji w duchu ks. Bosko.